Referat fra bestyrelsesmøde 22/04-14

PDF Udskriv Email
Skrevet af Frans Hosbond Rasmussen   
Onsdag, 23 April 2014 14:34

Referat fra bestyrelsesmødet d. 22/4-2014

Deltagere: Formand Casper Nejlund, kasserer Frans Rasmussen, bm Lisbeth Sørensen, bm Kenwin Friis, Suppleant Kenneth Poulsen

Fraværende: Bm Ole Skalshøi

1.    SBS-Penge: Pengene fra SBS er nu fordelt således: 

  • Aarhus Derby Danes: kr. 14.100,00; Aarhus Rollin’  Menace: kr. 4.425,00, 1. Holdet Hockey kr. 7.075,00,  Hyggehold kr. 1.675,00, Oldboys: kr. 350,00. 

2.    Præcisering af enkelte holds turneringstilskud:

Tilskuddet er på maksimalt 1500 kr. årligt gældende for aktive medlemmer, konstitueret i et hold under Aarhus 1900 Derby og Skater Hockey. Der skal bilag til alle udgifter, som der ønskes tilskud til. 

3.    Hockeymedlemmer – kontingent, bookinger osv.

Foreningen har et relativt stort problem i og med, at mange af vores medlemmer fra skater hockey ikke betaler kontingent givet det manglende træningsudbud. Vi skal have fundet en løsning således medlemmer vil betale kontingent. Bestyrelsen drøfter forskellige løsninger, og den endelige beslutning er således:

Der bliver mulighed for at blive passivt medlem af foreningen. Kontingentprisen for dette er midlertidigt sat til 200 kr. pr periode. Bestyrelsen kan ved hver kontingentperiode ændre denne takst.

Bestyrelsen arbejder pt. på at konstruere det i vedtægterne, som blev godkendt ved generalforsamlingen i marts 2014.

4.    Skurvogne

Foreningens skurvogne fjernes i denne uge. Disse flyttes til medlem Kristine Østergaard i Hinnerup. For dette får hun gratis kontingent i næstkommende periode.  

5.    IT (mails osv.)

Bestyrelsen skal have mere styr på bestyrelsesmailene. Vi har italesat, at vi skal blive bedre til kommunikationen på e-mails. Herunder NYE tråde ved nye emner.

6.    Nye klubber

Der er behov for at ”søge nye græsgange” så, huslejen kan fordeles over flere medlemmer. Vi er generelt åbne med forbehold overfor hvilken som helst type forening, hvorigennem der kan skabes et samarbejde. Casper har taget fat i formanden for Aarhus 1900 mhp. at lede efter foreninger hvorigennem vi kunne have fælles lokaliteter.

7.    Besigtigelse af udendørs faciliteter

Kenwin og Kenneth vil forsøge at indhente en liste over mulige udendørs faciliteter. Kenwin tager kontakt til Sport og Fritid om de ligger inde med en sådan liste (Fuldmægtig Søren Borup Christensen fra S&F).

8.    Booking af haller udover 2x2 timer/ugen

Emnet er blevet drøftet, og bestyrelsen var enige om, givet hockey-medlemmernes nuværende omstændigheder, at Derby/Merby-medlemmerne godt kan træne 2 timer en uge, og 6 timer den næste. Altså; en smule fleksibilitet i træningerne er OK så længe der i snit maksimalt er en regning på 4 timer/ugen.

9.    Midler til Penny vedr. fremlæggelse af foreningen

Bestyrelsen har godkendt et beløb på maksimalt 1000 kr. til formålet.

10.Evt.

Intet nævneværdigt.

11.Næste møde

Næste møde bliver d. 27/5 2014 kl. 19.00 ved Casper Nejlund, Fredens Torv 7,3 8000. 

Senest opdateret ( Onsdag, 23 April 2014 15:00 )
 
Hvem er online?
Vi har 13 gæster online
Afstemning
Klubbens hårdeste skud